[chrzescijanie] Fwd: Konferencja Apologetyczna oraz wprowadzenie w kreacjonizm biblijny

Webservant webservant w kdm.pl
Czw, 20 Maj 2010, 01:24:47 CESTPonizej przeslana wiadomosc
Od: Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne <poczta w stworzenie.org>
Data: Wednesday, May 19, 2010, 5:29:14 PM
Temat: Konferencja Apologetyczna oraz wprowadzenie w kreacjonizm biblijny


    
 
  
 
 
 
Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne
 
   
 
 
 
 
 
Konferencja Apologetyczna, 29-30 Maja 2010, Warszawa-Radość. 
 
 
  W dzisiejszym wydaniu: szczegółowa informacja o konferencji apologetycznej (przeciwko krzewieniu ateizmu) oraz wybrane fragmenty z książki Aleksandra Barańskiego, w prosty sposób wprowadzającej w zagadnienia kreacjonistyczne.  
 
 
 Konferencja Apologetyczna (tzn. dotycząca obrony prawd wiary)

  Wojujący Ateiści pokroju Richarda Dawkinsa czy Peter'a Atkins'a mają już wpływ na naszych rodaków przez publikacje i popularne internetowe video clipy. 
 Członkowie naszych zborów coraz częściej spotykają się z podważającymi ich wiarę treściami - czy to w czasie rozmów w pracy, czy przez kontakt z liberalnymi mediami.  
 
  Czy jesteśmy gotowi, by udzielić im dobrych odpowiedzi? 
 
 DLATEGO 
 
 Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
 Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza
 Ruch Nowego Życia
 
 zapraszają na: 
 
  Seminarium apologetyczne 
 Warszawa - Radość 29 – 30 maja 2010 r.  
 
        Czym jest apologetyka? Słowo to pochodzi z języka greckiego – „apologia” oznacza obronę. Pismo święte wzywa nas: „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P3:15) Apologetyka jest więc umiejętnością obrony prawd wiary. 
 
       Jest to ważne dla nas samych – abyśmy mieli przekonanie, że nasza wiara nie jest ślepa. Ale też apologetyka jest ważną częścią ewangelizacji. Wiemy, że sama racjonalna argumentacja nie jest w stanie doprowadzić nikogo do zbawczej wiary w Jezusa. Jednak uzasadnienie naszej nadziei może pomóc wielu osobom w usunięciu przeszkód na drodze do wiary. 
 
       Jeden ze współczesnych apologetów, William Lane Craig, napisał w artykule God and the Academy: „Ktoś wychowany w kulturowym otoczeniu, w którym chrześcijaństwo nadal jest postrzegane jako opcja intelektualnie warta poważnego rozważenia, wykaże otwartość na Ewangelię, której nie będzie mieć osoba zsekularyzowana. Tej ostatniej równie dobrze jak o wierze w Jezusa Chrystusa można mówić o potrzebie uwierzenia w krasnoludki czy elfy.” 
 
       Majowe Seminarium Apologetyczne pozwoli przyjrzeć się problematyce wiary w kontekście zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Serdecznie zapraszamy!  
 
 Wykładowcy: 
 
  Prof. Richard Carhart - otrzymał doktorat w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Przez 35 lat prowadził badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stanu Illinois; obecnie jest emerytowanym profesorem fizyki. W pracy naukowej początkowo zajmował się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych, ale w 1976 roku zmienił specjalność na teoretyczną fizykę środowiskową. 
 Prof. Carhart uczył i prowadził badania podczas rocznych wyjazdów na Uniwersytecie Nairobi w Kenii, Uniwersytecie Karola i w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Długotrwałe zainteresowanie stykiem nauki i przekonań religijnych wypływa z jego osobistej chęci integracji wiary i odkryć naukowych w kontekście dominujących światopoglądów. Prof. Carhart pełni też funkcję koordynatora European Scientific Network i prowadzi w różnych krajach wykłady na temat nauki i wiary. 
 
 
 
  Dr Jefrey Breshears - był szefem działu historii na Uniwersytecie Georgia State University, wykładał też na dwóch innych państwowych uniwersytetach w USA. Przedmiotem jego wykładów były: historia starożytna, średniowieczna i współczesna, wykładał również takie przedmioty jak: filozofia i religia, amerykański system polityczny. W dwóch uczelniach teologicznych uczył m.in. historii kościoła . W latach 1991-95 pełnił funkcję pastora.
 Jest autorem kilku książek i pracuje nad dalszymi. W roku 2003 założył organizację Areopagus (http://www.theareopagus.org/) zajmującą się pogłębianiem wiedzy i świadomości religijnej chrześcijan różnych wyznań. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr hab. Adam Cenian – pracownik naukowy IMP PAN, specjalista w dziedzinie teorii laserów i ekoenergetyki. Współzałożyciel Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza, członek Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM SEMINARIUM:  
 
 Sobota 
 
 11:00 - rozpoczęcie 
 11:15 - 12:45 Jefrey Breshears - Chrześcijański antyintelektualizm a powołanie do miłowania Boga całym umysłem 
 13:00 - 14:00 obiad 
 14:15 - 15:45 Richard Carhart - Czy nauka pogrzebała zjawiska nadprzyrodzone? 
 15:45 - 16:00 przerwa 
 16:00 - 16:50 Adam Cenian - Nasze miejsce we Wszechświecie: czy możemy w pełni zrozumieć rzeczywistość i panować nad nią? 
 17:00 - 18:30 Jefrey Breshears - Czy tekst Pisma świętego został dokładnie zachowany i przekazany do naszych czasów? Sprawa krytyki tekstu biblijnego. 
 18:45 - 19:30 kolacja 
 20:00 - dyskusja z udziałem wykładowców 

 Niedziela 
 
 7:00 - 8:00 śniadanie 
 8:15 - wspólna modlitwa 
 8:30 - 10:00 Richard Carhart - Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze? 
 10:00 - 11:30 Jefrey Breshears - Dlaczego warto studiować historię chrześcijaństwa: wartość rozumienia przeszłości. 
 11:30 - 12:00 przerwa 
 12:30 - 14:00 Richard Carhart - Czy nauka udowodniła względność zasad moralnych? 
 14:00 Obiad 
 15:00 - 17:00 Referaty zgłoszone przez uczestników 
 
 OPISY NIEKTÓRYCH WYKŁADÓW: 

 Czy nauka pogrzebała zjawiska nadprzyrodzone? 
 Nauka odniosła sukces w coraz pełniejszym wyjaśnianiu zjawisk otaczającego nas świata. Przedstawiane są naukowe odpowiedzi na pytania o powstanie Ziemi, życia, ludzi – jak też o przyszłość całego Wszechświata. Może się wydawać, że nauka nie zostawiła wiele miejsca dla idei dotyczących świata nadprzyrodzonego, istnienia Boga czy aniołów. Niektórzy twierdzą, że nauka pogrzebała sferę nadprzyrodzoną. Ten wykład silne i słabe strony takich poglądów, poddając analizie dotychczasowe osiągnięcia nauki i perspektywy jej rozwoju w przyszłości. 

 Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze? 
 Niektórzy naukowcy o wysokich naukowych kwalifikacjach, tacy jak np. William Dembski, Michael Behe, Dean Kenyon, twierdzą że potrafią pokazać struktury naturalnego świata, które musiały być zaprojektowane przez jakąś inteligentną istotę. Utrzymują, że uporządkowanie świata oraz zjawisko życia okazują cechy inteligentnego projektu i nie zaistniały przez działanie jedynie praw natury, przypadku i dostatecznej ilości czasu. 
 Ich idee wywołały burzliwe kontrowersje. Wiele artykułów naukowych z różnych dziedzin wiedzy, opracowań popularnonaukowych, programów telewizyjnych czy radiowych wyrażało gorący sprzeciw wobec ich wniosków. Ten wykład wyjaśnia podstawowe idee teorii inteligentnego projektu (ID) oraz odnosi się do pytania, czy nauka musi z góry odrzucić wyjaśnianie rzeczywistości przez inteligentny projekt. 

 Czy nauka udowodniła względność zasad moralnych? 

 Często możemy zetknąć się z opinią, że nauka wykazała względność zasad moralnych i etycznych, że nie istnieją żadne absolutne wartości. Słyszałem od swoich studentów (Prof. Richard Carhart), że „Einstein wykazał, iż wszystko jest względne”. Inni twierdzą, że sama nauka nie dostarcza obiektywnej wiedzy, ale podawane przez nią prawdy są zależne od danej kultury i jej wyjaśnienia – „paradygmaty” – zmieniają się zasadniczo z upływem czasu. Wykład podda te dwie linie rozumowania analizie z perspektywy nauki i filozofii. Przedstawi też wyniki badań socjologicznych, dotyczących praktycznych konsekwencji pewnych tradycyjnych moralnych zachowań.  

 Miejsce seminarium: 

 Ośrodek Konferencyjny "Radość" 
 ul. Szczytnowska 35-39 
 04-812 Warszawa  

Opłata za udział – z pełnym wyżywieniem i noclegiem z soboty na niedzielę wynosi 99 zł. 
 (Jeśli ktoś nie korzysta z noclegu – cena wynosi 65 zł. Można przyjechać już w piątek po południu – wtedy cena obejmująca dwa noclegi wynosi 150 zł) 
 Udział w seminarium należy zgłosić na adres kontakt w chfpn.pl lub telefonicznie: 663-224-414. 

 Opłatę za udział należy wpłacić na konto: 
 Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki 
 ul. Wasilkowskiego 1A/95 
 02-776 Warszawa 
 65 2130 0004 2001 0414 0711 0001
 Z opisem „Opłata za seminarium apologetyczne”  

 Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje referatów – w tym celu należy skontaktować się z Andrzejem Zabołotnym poprzez adres email kontakt w chfpn.pl. 
 
 Fragmenty z książki Aleksandra Barańskiego "Czy istniały dinozaury? Czyli kreacjonizm biblijny dla początkujących".

   (...) Każdy chrześcijanin, który przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ma świadomość podstawowych zasad swojej wiary. Łączą się one bardzo wyraźnie z zagadnieniami kreacjonizmu, ponieważ biblijna historia początków człowieka jest ich integralną częścią. Mówią nam bowiem skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy w tej chwili i dokąd idziemy. Spójrzmy więc na dzieje rodzaju ludzkiego z tej perspektywy:
 Stworzenie – Bóg tworzy człowieka. Człowiek nie zna grzechu. Ma ciało, przeznaczone do życia wiecznego z Panem. Żyje w ogrodzie Eden – idealnym miejscu dla siebie.
 Upadek – Człowiek grzeszy. Wraz z grzechem pojawia się jego konsekwencja – śmierć. Nie umiera natychmiast, ale skraca się jego czas życia. Konsekwencje jego grzechu obejmują cały świat. Zostaje wypędzony z ogrodu Eden. Pojawia się przepaść, oddzielająca świętego Boga od grzesznego człowieka. Wypełnianie prawa (zakonu) przez danego człowiekowi nie jest w stanie zapełnić tej przepaści. Tylko wiara daje nadzieję.
 Zbawienie – Bóg oddaje Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, jako ofiarę za ludzi. Człowiek, który przyzna się do swojej grzeszności i zapragnie zmiany tego sposobu życia, zaakceptuje tę ofiarę osobiście i uzna Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, dostępuje przemiany życia. Biblia nazywa to nowym stworzeniem. Człowiek taki, przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ma pewność zarówno odpuszczenia grzechów, jak i swojego osobistego zmartwychwstania w ciele.
 Nadzieja na przyszłość – na tej podstawie chrześcijanie oczekują ponownego przyjścia Jezusa, przemienienia żyjących i zmartwychwstania w nowym ciele tych, którzy zasnęli. W konsekwencji – życia wiecznego z Jezusem w świecie, w którym nie będzie już grzechu ani śmierci, gdzie wół będzie pasł się razem z lwem. 
 (...)  

 Więcej informacji o tej książce na stronie wydawnictwa: http://wydawnictwo.ramit.pl/publikacje.html; 

 Publikacja dostępna w sklepie internetowym http://www.coolshop.pl;
 Zamówienia hurtowe - na stronie wydawnictwa: http://wydawnictwo.ramit.pl/publikacje.html. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Cele Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego: 

 1) Głoszenie Ewangelii wykorzystując biblijny kreacjonizm. 
 2) Przedstawienie realnej alternatywy dla teorii ewolucji. 
 3) Wyposażanie Kościoła w narzędzia apologetyczne (tzn. do obrony wiary). 
 4) Budowanie płaszczyzny współpracy dla chrześcijan z różnych kościołów. 
 
 Poszukujemy osób chętnych do wspomagania naszej działalności i modlitw o rozwój zgodny z Bożym planem. 
 Aby najefektywniej przyczynić się do rozwoju naszego Towarzystwa, najlepiej jest   zostać członkiem BTK. 
 Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność finansowo, możesz wykonać   przelew na nasze konto   (w tytule wpłaty: darowizna na cele statutowe). 

 Jeżeli ktoś z Państwa nie chce otrzymywać naszego newslettera biblijno-kreacjonistycznego, lub woli wysyłkę na inny niż ten adres email - prosimy o informację zwrotną. 
 
 
:::
 
 
 Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne z siedzibą i adresem w Poznaniu (60-122) przy ulicy Ostrobramskiej 28, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000265858; konto: 39 1940 1076 3020 3037 0000 0000; REGON 300442131; NIP 7792297780.
 Kontakt e-mail:   poczta w stworzenie.org           nasze strony internetowe:   www.stworzenie.org                www.inteligentny-projekt.pl 
 Oddział w Gdańsku: 
 Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne, ul. Miszewskiego 17 (pok. 306), 80-239 Gdańsk, tel: 605-282-417   e-mail: gdansk w reformacja.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Š2010 BTK Polska  •  Design by Free CSS Templates.  • 
 
 
 
  
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: /mailman/pipermail/wspolnota/attachments/20100520/75c8bf8f/attachment-0001.html 


Więcej informacji o liście dyskusyjnej Wspolnota