[chrzescijanie] Fwd: modlitwa i post

Webservant webservant w kdm.pl
Pon, 10 Maj 2010, 10:14:12 CEST


Drodzy przyjaciele!

W ciągu kilku następnych tygodni Polska będzie wybierać swoich nowych przywódców.  Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy pościć i modlić się (I Tymoteusza 2;1-4; Rzymian 13;1).  To ważny i kluczowy moment dla Polski.  Módlmy się, aby Polska była prowadzona przez ludzi, którzykochają prawdę i chodzą w sprawiedliwości.  Módlmy się, aby przywódcy Ci poszukiwali Boga i Jego mądrości.  Módlmy się, aby byli pokorni i sprawiedliwi.  

Wraz ze zbliżającymi się wyborami, mającymi się odbyć 20 czerwca, módlmy się, by Bóg czynił Swoją wolę w Polsce.

(Oto grupa ludzi modląca się codziennie w południe o wybory - być moze dołączycie do nas? 
http://www.facebook.com/photo.php?pid=31194236&id=1042840549#!/event.php?eid=114547988584588&index=1)

Blessings and shalom!
...Sandy

Więcej informacji o liście dyskusyjnej Wspolnota