[chrzescijanie] Fwd: modlitwa i post

Webservant webservant w kdm.pl
Pon, 24 Maj 2010, 08:47:17 CESTPonizej przeslana wiadomosc
Od: Sandy Hatfield <sandy.hatfield w sbcglobal.net>
Data: Monday, May 24, 2010, 5:35:30 AM
Temat: modlitwa i post


Drodzy Przyjaciele!

W tym tygodniu modlimy się za Polskę Psalmem 138.

Werset 3: "W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Dodałeś mocy duszy mojej."

Werset 4: "Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, Gdy usłyszą słowa ust twoich."

Werset 7: "Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości 
nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie."

W ciągu kilkunastu ostatnich tygodni Polska doświadczyła wiele cierpienia.  Modlimy się, aby Bóg wzmocnił, wybawił i ożywił tych, którzy Go wzywają.  Niech zarówno królowie, jak i zwykli mieszkańcy oddają Mu 
chwałę w chwili, kiedy przemawia.

Love,
...Sandy

Dear Friends,

Today we are praying Psalm 138 for Poland.  

Verse 3:  "In the day when I cried out, You answered me, and made me bold with strength in my soul."

Verse 4:  "All the kings of the earth will praise you, O Lord, when they hear the words of Your mouth."

Verse 7:  "Though I walk in the midst of trouble, You will revive me. You will stretch out Your hand against the wrath of my enemies and Your right hand will save me."  

In the last several weeks, Poland has experienced many troubles.  We are praying that God will strengthen,
save, and revive all those who call on His name.  Let both "kings" and "commoners" give Him praise as He speaks.

Love,
...Sandy
Więcej informacji o liście dyskusyjnej Wspolnota