[chrzescijanie] modlitwa i post

sandy hatfield sandyhatfield14 w gmail.com
Nie, 12 Cze 2016, 22:16:28 CEST


Drodzy przyjaciele!Wraz z początkiem lata mają miejsce w Polsce liczne chrześcijańskie obozy
oraz inicjatywy zaplanowane dla dzieci i młodzieży. Tydzień na takim obozie
może na zawsze zmienić życie młodej osoby. Z dala od domu, otoczeni pięknem
Bożego stworzenia, studiując Jego Słowo i otrzymując zachętę od
chrześcijańskich doradców – to właśnie w takich okolicznościach młodzi
ludzie często spotykają się po raz pierwszy z Bogiem w osobisty sposób. W
przyszłym tygodniu będziemy usługiwać z Davidem dzieciom z Ukrainy, które
przyjeżdżają do Polski na chrześcijański obóz. Później przyjadą polskie
nastolatki, a także młodzi Żydzi z Izraela. W całej Polsce organizowane są
podobne działania, które mają na celu wskazanie młodym ludziom na Jezusa i
Jego miłość. Módlmy się gorliwie, aby młodzi ludzie poznali Jezusa i
zdecydowali w pełni Mu się oddać. Módlmy się, aby Bóg stworzył pokolenie
młodzieży, która będzie odważna w swojej wierze i silna w miłości do Boga.
Niech tego lata setki młodych serc zmienią się na zawsze.*Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne
sprawy twoje. *(Psalm 71;17)...Sandy

Dear friends,

As summer begins in Poland there are many Christian camps and activities
planned for children and youth. A week at camp can change the life of a
young person forever. Being away from home, surrounded by the beauty of
God's creation, studying His Word and being encouraged by Christian
counselors -- it is often a time when young people encounter God in a
personal way for the first time. This next week David and I will be serving
Ukrainian refugee children who are coming to Poland for a Christian camp.
Later there will be Polish teenagers coming, as well as Jewish teens from
Israel. All across Poland such evangelistic outreaches are being organized
to point young people to Jesus and His love. Let us pray fervently that
these young people will meet Jesus and choose to dedicate themselves wholly
to Him. Let us pray that God would raise up a generation of youth who will
be bold in their faith and strong in their love for God. May this be a
summer when hundreds of young hearts are changed forever.

*O God, You have taught me from my youth; and to this day I declare Your
wondrous works. (Psalm 71:17)*

...Sandy
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://listy.kdm.pl/pipermail/wspolnota/attachments/20160612/637e145a/attachment.htm>


Więcej informacji o liście Wspolnota