[chrzescijanie] modlitwa i post

sandy hatfield sandyhatfield14 w gmail.com
Pon, 27 Cze 2016, 07:05:50 CEST


Drodzy przyjaciele!


W minionym tygodniu zaprzyjaźniłam się w Ostródzie z chłopcem z Ukrainy,
który nazywa się Daniil. Przyznał się nam, że zanim przyjechał na obóz,
przekonany był o ludzkim okrucieństwie i dominacji zła. Jednak zanim
skończył się obóz, zrozumiał, że to Bóg i Jego dobroć odniosą ostateczne
zwycięstwo. Chłopiec ten doświadczył już wiele zła w swoim życiu, zwłaszcza
w związku z wojną we wschodniej Ukrainie. Jestem wdzięczna, że Bóg dał mu
nadzieję podczas obozu w Polsce.Być może Wy również potrzebujecie słów nadziei? Świat zmienia się tak
szybko; budzimy się na przykład jednego poranka i dowiadujemy się, że
Wielka Brytania opuszcza Unię! W Stanach sytuacjach polityczna również jest
bardzo chaotyczna. Zdaje się, że cały świat wariuje.Jednak – tak jak zrozumiał to Daniil – Bóg jest suwerenny. Jest dobry. Jest
prawdziwy. Jego cele zostaną spełnione na ziemi. BĘDZIE wywyższony na
ziemi. Więc bądźmy odważni i nie bójmy się. Znajdźmy odpocznienie w Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba. On dotrzymuje swoich obietnic i jest prawdziwym
grodem w czasach niepokoju.*Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, wywyższony między narodami,
wywyższony na ziemi! Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg
Jakuba. *(Ps. 46; 11-12)...Sandy


Dear friends,

This past week in Ostróda I became friends with a young Ukrainian boy named
Daniil. He shared with us that before he came to camp he believed that
people were cruel and that evil would win. By the end of the camp, though,
he realized that God and His goodness would win in the end. This boy has
experienced much evil already in his life, especially in regards to the war
in eastern Ukraine. I am thankful that God gave him hope during this camp
in Poland.

Maybe you need a word of hope, as well? The world is changing so quickly --
e.g., we wake up one morning and find out the British are leaving the EU!
In the States our political situation is a big mess, as well. It seems the
entire world is going mad.

Yet, just as Daniil came to understand, our God is sovereign. He is good.
He is true. His purposes will be accomplished in the earth. He WILL be
exalted in all the earth. So let us take heart and not fear. Let us find
rest in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He keeps his promises and is
truly our refuge in times of trouble.

*Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I
will be exalted in the earth!*
*The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. (Psalm
46:10-11)*

...Sandy
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://listy.kdm.pl/pipermail/wspolnota/attachments/20160627/7aec2418/attachment.htm>


Więcej informacji o liście Wspolnota